Introductie

Therapie in Brabant: Son en Breugel, Helmond

Praktijk Vive is een praktijk voor Contextuele Coaching & Therapie in Brabant. De diensten worden aangeboden in het Ouder & Kind Centrum in Helmond en in het CMD gebouw in Son en Breugel.

De praktijk is opgericht omdat ik merkte dat kinderen soms intensievere begeleiding nodig hebben dan binnen de school geboden kan worden. Binnen de schoolcontext is het ook niet altijd mogelijk om de rest van het gezin mee te nemen in de hulpverlening.

De praktijk richt zich inmiddels op jongeren en volwassenen en biedt:
- Individuele therapie
- Gezinstherapie
- Relatietherapie.

In mijn praktijk help ik jongeren en volwassenen met sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Ik doe dat vanuit de contextuele benadering: ik richt me niet alleen op het individu maar beschouw het als onderdeel van een systeem, vaak gezin.

Problematieken

Depressie / somberheid / overspannenheid
Identiteitsvragen; negatief zelfbeeld, onzekerheid, verlegenheid
Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
Problemen in de opvoeding
Problemen in de persoonlijke groei
Problemen in de relatie met anderen (partner, ouder, kind, werk)
Loyaliteitsconflicten
Rouwverwerking bij verlies (overlijden, scheiding, gezondheid)
Traumaverwerking

Mogelijke hulpvragen

Hoe voed ik de kinderen op terwijl ze niet meer naar me luisteren?
We kijken als ouders verschillend tegen de opvoeding aan? Hoe hiermee om te gaan?
Niemand ziet wat ik doe
Ik ben gewoon helemaal op….
Het is net of ik moet kiezen voor een van hen maar dat kan ik niet (ouder kind)
Ik voel me zo ontzettend onzeker
Het is nooit goed genoeg
We hebben ruzie terwijl ik dat niet wil…
Niemand begrijpt me, ik voel me zo alleen

Wat levert het op

Hersteld vertrouwen
Beter omgaan met hoogsensitiviteit
Tevreden zijn over jezelf
Voor jezelf leren opkomen
Beter je grenzen aangeven
Beter contact tussen ouder en kind
Betere communicatie tussen ouders
Vooruitgang in schoolresultaten
Meer rust
Je gezien voelen, ertoe doen
Zekerder zijn bij het maken van keuzes
Jezelf meer zichtbaar durven maken

Specialismen

Hoogsensitiviteit (HSP) en High Sensation Seeker (HSS)

Hoogsensitieve mensen (ongeveer 15% a 20% van de bevolking) krijgen structureel meer prikkels binnen dan de meeste andere mensen. Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk met voor- en nadelen. Elaine Aron en later ook Elke van Hoof doen veel wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit.

Volgens Elaine Aron kun je hoogsensitieve personen herkennen aan de volgende 4 kenmerken:

 1. Diepgaande verwerking
 2. Overstimulatie
 3. Emotionele intensiteit en Empathie (onderzoek naar hersenactiviteit toont aan dat HSP's sterker reageren op zowel positieve als negatieve ervaringen en HSP's weten niet alleen hoe de ander zich voelt maar kunnen dat zelf ook voelen)
 4. Sensibel ofwel de Sensorische sensitiviteit (het sterk bewust zijn van subtiliteiten zoals geuren, lawaai, ruwe stoffen)

Elke van Hoof concludeert aan de hand van onderzoek dat het eerste kenmerk, de diepgaande verwerking het centrale aspect is bij hoogsensitiviteit.

Iemand met hoogsensitiviteit onderscheidt zich door een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen en ze diepgaand de verwerken. Het zijn vaak heel intuïtieve mensen die bevlogen zijn en over grote creatieve vermogens beschikken. Ze hebben daardoor wel eerder kans op stress, overspannenheid en burn-out en er kunnen problemen ontstaan binnen het gezin, op school, op het werk of binnen de relatie.
Hoogsensitieve mensen hebben meer momenten van rust nodig om goed te blijven functioneren. Het is zinvol om te werken aan een goede balans, zowel voor het welbevinden van de betreffende persoon maar ook voor de omgeving zoals partner, gezin, school, werkgever.

De High Sensation Seeker is een hoogsensitieve persoon die de neiging heeft het ene na het andere 'project' te starten. Ze zijn snel verveeld en focussen is lastig voor hen. De kans dat iets niet helemaal wordt afgemaakt is groot. Ze staan met 1 voet op het gaspedaal en met 1 voet op de rem. Ze zijn op zoek naar activiteit, nieuwe ervaringen en spanning, hebben een enorme wilskracht en gaan zo vaak over hun grenzen.
Voor deze groep mensen is het risico het grootst om in een burn-out te belanden.

Wat ik doe in de therapie?
Ik loop een tijdje met je mee en help bij:

 • het (h)erkennen en accepteren van je hoogsensitiviteit (bewustwording)
 • het in kaart brengen van de problemen die je ondervindt in het dagelijks leven als gevolg van je hoogsensitiviteit en hier zelf oplossingen voor genereren
 • het integreren van deze oplossingen in je leven zodat je hoogsensitiviteit een kracht wordt in plaats van een last

Ik werk hierbij vanuit het contextuele gedachtegoed en met interventies die visualiseren en op een veilige manier bij het gevoel komen: bijvoorbeeld met een genogram (soort van stamboom), lege stoel methode, duplo poppetjes, creatieve opdrachten.

 

Overspannenheid/ burn-out

Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het personeel hun grootste goed is. Als het goed gaat met de werknemer, deze gezond is en plezier heeft in zijn werk dan is er sprake van balans en presteert hij goed. Is de balans verstoord dan is er sprake van stress, ontevredenheid en slechte prestaties op het werk.
Bij onbalans is het van belang om niet alleen ander gedrag aan te leren maar efficiënter is het om te kijken waar dit gedrag vandaan komt, waar dit gedrag voor staat. De therapie kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

Ieder mens krijgt vanuit zijn gezin van herkomst expliciet en impliciet boodschappen mee. Bijvoorbeeld, niet bij de pakken neerzitten, gewoon doorgaan, doe maar normaal dan doe je gek genoeg. Die boodschappen kunnen heel bepalend zijn voor de manier waarop je in je werk staat, hoe je met anderen of met veranderingen omgaat. Dat geldt ook voor de manier waarop er werd omgegaan met emoties. Daardoor kunnen patronen ontstaan die disbalans veroorzaken.
Het is belangrijk om je van deze patronen en hun oorzaak bewust te worden om actief de balans te herstellen.

Voorbeelden van patronen zijn:

 • moeite hebben met grenzen aangeven
 • hoge eisen stellen aan jezelf en vaak ook aan anderen
 • altijd maar doorgaan met je werk (onrustig worden wanneer je niet werkt)
 • het gevoel hebben niet te worden gewaardeerd
 • het gevoel hebben alleen te staan
 • te directief zijn

Ik help middels contextuele therapie inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daaruit zijn ontstaan.

 

Gecompliceerde rouw

Soms kan een verlies zo groot en traumatisch zijn dat men vastloopt in het rouwproces. Hiervoor is een aantal namen bekend zoals verstoorde rouw, uitgestelde rouw of gestolde rouw.
Een vastgelopen rouwproces kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Je leeft in een soort van overlevingsstand waarbij je minder vol kan leven en men minder kan genieten. Het in stand houden van deze overlevingsstand kost enorm veel energie. Om weer voluit te kunnen leven in verbinding met jezelf en belangrijke anderen is het noodzaak de rouw alsnog te nemen. Vanuit eigen ervaring help ik mensen hierbij in hun proces.

Over mij

Ik ben Viviane Leijten - van de Loo, geboren in mei 1969, getrouwd en trotse moeder van drie zoons ( 20, 20 en 17).

Ruim 19 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in de rol van docent, mentor, mentorcoach en persoonlijke begeleider van kinderen en hun ouders. Mijn activiteiten richtten zich daarbij vooral op kinderen met leer- of gedragsproblemen, op de signalering van (hoog)begaafdheid en op de begeleiding van onderpresteerders.

Mijn opleiding tot contextueel therapeut volgde ik aan de leerschool voor contextuele hulpverlening 'Leren over Leven' in Utrecht.

De praktijk is voortgekomen uit mijn passie om van hart tot hart te praten met jongeren, contact te maken op een dieper niveau en van daaruit te helpen bij het oplossen of verminderen van hun problemen.

Al jaren luister ik naar het verhaal van jongeren en volwassenen. Vaak gaat achter het probleem/gedrag dat we zien verdriet, onzekerheid, bezorgdheid of onmacht schuil. Door me te richten op deze achterliggende gevoelens in plaats van op het gedrag/ de symptomen, kom ik tot de kern van een probleem.

Vanuit een dialoog, waarin we elkaar werkelijk horen en zien en respect hebben voor elkaars eigenheid, zoeken we samen naar oplossingen. In de contextuele benadering zijn de ouders daar, in gedachte, altijd bij. Zowel jongeren en volwassenen zullen in gesprek met mij te allen tijde loyaal aan hen kunnen zijn en blijven.

Aanpak

Er wordt gewerkt volgens de contextuele benadering. Deze richt zich niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak het gezin.
Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Afhankelijk van de hulpvraag zullen er gesprekken plaatsvinden in wisselende samenstellingen. Dit kunnen individuele gesprekken zijn of gesprekken met partner, ouders of andere gezinsleden.

We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag aan de orde komt en we samen bepalen of er een klik is.
Na het kennismakingsgesprek besteden we meestal 2 gesprekken aan het in kaart brengen van het systeem. Dit doen we aan de hand van een genogram. Dit is een soort stamboom. Een genogram geeft vaak al veel (in)zicht op belangrijke gebeurtenissen en belangrijke relaties maar ook op gestagneerde contacten en verdriet. We achterhalen zo mogelijke knelpunten waar we in een aantal vervolggesprekken meer aandacht aan zullen besteden.

De gesprekken vinden in principe plaats in het Ouder & Kind Centrum in Helmond of in het CMD gebouw in Son en Breugel.

Voor meer informatie specifiek over relatietherapie verwijs ik u naar mijn andere website: http://www.relatietherapiebrabant.nu

Individuele Therapie

Gezinstherapie

Relatietherapie

Methodieken

Ik maak bij mijn werkzaamheden gebruik van de volgende methodieken:

- Contextuele Therapie
- ACT Therapie (Acceptance and Commitment Therapy)
- 'Een taal erbij' (een beeld zegt meer dan duizend woorden)
- Verlies in beeld
- Opvoedopstellingen
- EFT (Emotionally Focused Therapy)

Hieronder volgt voor elk een korte beschrijving.

 

Contextuele Therapie

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie: het richt zich dus niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak gezin.
De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en nemen.

genosample

Kenmerkend voor de contextuele therapie is dat er vanuit vier dimensies gewerkt wordt:

 1. De feitelijke dimensie (erfelijkheid, gezondheid, sociaal economische achtergrond)
 2. De psychologie (hoe worden de feiten beleefd?)
 3. De interactionele dimensie (patronen van waarneembaar gedrag en communicatie tussen mensen)
 4. De relationeel-ethische dimensie

Deze vierde dimensie is uniek en cruciaal in de contextuele therapie. Loyaliteit, balans van geven en nemen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, destructieve en constructieve gerechtigheid en gerechtigheid in de verhoudingen zijn belangrijke begrippen binnen deze dimensie.

Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Meer informatie over de contextuele therapie is beschikbaar op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie
http://www.icbnederland.nl/contextuele-benadering
http://contextueelwerkers.eu/ivan-boszormenyi-nagy.html

 

ACT Therapie (Acceptance and Commitment Therapy)

Tekst volgt nog

 

'Een taal erbij' (een beeld zegt meer dan duizend woorden)

“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een kontekstueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

Bron: www.dekontekst.nl

 

Verlies in beeld

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

Bron: www.omgaan-met-verlies.nl

 

Opvoedopstellingen

De methodiek kent zijn oorsprong in de familieopstellingen van Bert Hellinger (sinds 1993).
Hierin wordt op een systemische manier naar een probleem gekeken.

In tegenstelling tot de familieopstellingen van Hellinger wordt de opvoedopstelling individueel uitgevoerd.
De ouder stelt zijn gezin/familie op met behulp van ankers/tegels op de grond en stapt zelf in de opstelling. Er wordt uitsluitend gewerkt met de vraag die in het hier en nu speelt. Men hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je zelf hebt neergelegd en te voelen wat er in je gebeurt.

Kinderen zijn ten alle tijden loyaal aan hun beide ouders. Soms zo sterk dat ze voor hen het lot van een ander gaan 'dragen'. Dit doen ze onbewust en uit liefde, om het familiesysteem in evenwicht te houden. Ouders merken op dat patronen worden voortgezet, ook al doen ze erg hun best om dat te voorkomen. Voorbeelden van patronen: faalangst, boosheid, verdriet, verlegen zijn. Het kind reageert met heftige emoties of gedrag, is bijvoorbeeld meer dan nodig boos of agressief, angstig, claimend, teruggetrokken of slaapt slecht.

Een opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in een gezinssysteem eenvoudig zichtbaar en voelbaar.

In het kort de belangrijkste voordelen van een opvoedopstelling:
- Vaak maar 1 sessie nodig
- Individueel (en dus privé)
- Het kind hoeft niet mee te komen en blijft zo vrij van therapie
- Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
- Opvoeden wordt moeiteloos
- Een opvoedopstelling kun je ook preventief inzetten. Bijvoorbeeld bij een echtscheidingssituatie, waarbij je kinderen zo min mogelijk wilt belasten.

Voor meer informatie over opvoedopstellingen verwijs ik naar www.opvoedopstellingen.nl

 

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
Heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
Kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
Zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie:

Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Onderzoeksresultaten van EFT

EFT is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht en EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partner relatie.
De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is.
EFT is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke
EFT werkt beter dan andere relatie therapieën.

Tarieven en vergoeding

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag aan de orde komt en we samen bepalen of er een klik is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

 

Vergoeding

Jeugdigen (tot 18 jaar) komen in veel gevallen in aanmerking voor vergoeding.
Praktijk Vive heeft, in het kader van de transitie jeugdzorg, een contract met de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel) en met de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Wanneer u in een van deze gemeenten woont dan volstaat een doorverwijzing van een erkende jeugdzorg doorverwijzer (huisarts, jeugdarts, schoolarts, opvoedondersteuner, generalist, specialist, etc).

Voor volwassenen (18 jaar en ouder) geldt dat de vergoeding afhankelijk is van de wijze waarop u verzekerd bent.
Praktijk Vive is aangeloten bij de LVPW en bij de RBCZ. Op basis van deze registraties vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. U kunt hierbij de AGB codes vermelden waarmee praktijk Vive is geregistreerd: 9006059 en 90100998.

 

Tarieven

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan gelden de volgende tarieven:
Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
De kosten van een Individueel- of gezinsgesprek zijn €90,- per uur. Dit tarief is inclusief voorbereidingstijd en administratiekosten.
De kosten van relatietherapie zijn €110,- per uur. Dit tarief is inclusief BTW, voorbereidingstijd en administratiekosten.

Voor meer informatie over relatietherapie verwijs ik u naar mijn andere website: www.relatietherapiebrabant.nu

Kwalificaties

Als u kiest voor een therapeut dan is het belangrijk dat deze de juiste opleidingen heeft genoten en is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen.

Hieronder volgt een opsomming van registraties en opleidingen.


Registraties

AGB Codes
 • AGB Code Praktijk VIve: 90060569
 • AGB Code Viviane Leijten - van de Loo: 90100998
Beroepsverenigingen
 • Vereniging van Integraal Therapeuten, licentienr 593.18.A
 • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW), licentienr 867
 • RBCZ: BCZ® registertherapeut, licentienr 401203R
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), registratienr 100017278
Gemeenten - Praktijk Vive heeft een contract met:
 • Peelgemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel
 • Gemeente Son en Breugel, Gemeente Nuenen, Gemeente Geldrop-Mierlo
Kamer van Koophandel
 • KvK Nummer: 60856394

Opleidingen

Opleidingen
 • Partnerrelatietherapie, school voor relatietherapie, 2016-2017
 • Psychosociale Basiskennis (PSBK), NVTH opleidingen - cpion geaccrediteerd, 2015-2016
 • Contextuele hulpverlening en therapie, Orthoconsult/Leren over leven, 2010-2014
Scholing/Cursussen
 • Opvoedopstellingen - basismodule en vervolgmodule, Marianne Langemeijer, 2017
 • Het eerste gezinstherapeutische gesprek, Peter Rober, 2016
 • Gedeeld verdriet jongeren, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2016
 • Een taal erbij, De Kontekst, 2016
 • Verlies in beeld, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2015
 • Mindfulness, 2012
 • POP training (begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders), stichting leren motiveren, 2010
 • Solution focussed counseling, 2006
 • Verder nog diverse symposia, lezingen en workshops op het gebied van het contextuele gedachtegoed, gesprekstechnieken, puberbrein, hoogbegaafdheid, onderpresteren, studievaardigheden, verschillende leerstijlen, beelddenken, Mindmappen, pesten, positieve groepsvorming, hoogsensitiviteit, gameverslaving, automutilatie, omgaan met agressie en leer- en gedragsproblemen zoals ad(h)d, autisme en dyslexie

Samenwerkingsverbanden

Overig
Praktijk Vive Coaching & Therapie | rbcz-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | vit-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | lvpw-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | skj-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | tcz-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | scag-logo

Contact

Praktijk Vive

Contextuele Coaching & Therapie in Helmond en Son & Breugel

Neem gerust contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Viviane Leijten - van de Loo

Telefoon: 06 50837848
Email: viviane.leijten@praktijkvive.nl

Praktijk Vive is gevestigd op locaties in Helmond en Son en Breugel.

Locatie Helmond:Praktijk Vive | Locatie Helmond

Ouder & Kind Centrum
Europaweg 99
5707 CL Helmond

 

Kijk ook eens op de website van het OKC

Locatie Son:Praktijk Vive | Locatie Son

CMD gebouw (Centrum Maatsch. Deelname)
Europalaan 2
5691 EN Son en Breugel

Kijk ook eens op de website van het CMD