Introductie

Coronavirus - Maatregelen

Mei 2020
Praktijk Vive maakt weer afspraken in de praktijk. Voor uw en mijn veiligheid worden de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

Indien u liever geen face to face contact hebt dan kunt u gebruikmaken van de volgende alternatieven:
- telefonisch contact
- videobellen (via goedgekeurde oplossing)
- e-coaching, contact via mail

Mocht u twijfelen, neem gerust vrijblijvend contact met mij op zodat we de mogelijkheden kunnen doornemen.

Therapie in Brabant: Son en Breugel, Best

Praktijk Vive is een praktijk voor Contextuele Coaching & Therapie in Brabant. De diensten worden aangeboden in business center De Ronde, De Ronde 15 in Best.

De praktijk richt zich op jongeren en volwassenen en biedt:
- Stress en burn-out coaching
- Individuele therapie
- Begeleiding van hoogsensitieve personen (HSP)

In mijn praktijk help ik vanuit de contextuele benadering: ik richt me niet alleen op het individu maar beschouw het als onderdeel van een systeem, vaak gezin.

Problematieken

Stressklachten en burn-out
Identiteitsvragen; negatief zelfbeeld, onzekerheid, verlegenheid
Overprikkeling bij hoogsensitiviteit
Problemen in de opvoeding
Problemen in de persoonlijke groei
Problemen in de relatie met anderen (partner, ouder, kind, werk)
Loyaliteitsconflicten
Rouwverwerking bij verlies (overlijden, scheiding, gezondheid)

Mogelijke hulpvragen

Ik heb een vol hoofd
Ik kan me niet meer ontspannen
We kijken als ouders verschillend tegen de opvoeding aan? Hoe hiermee om te gaan?
Niemand ziet wat ik doe
Ik ben gewoon helemaal op….
Ik voel me zo ontzettend onzeker
Het is nooit goed genoeg
We hebben ruzie terwijl ik dat niet wil…
Niemand begrijpt me, ik voel me zo alleen

Wat levert het op

Hersteld vertrouwen
Beter omgaan met hoogsensitiviteit
Tevreden zijn over jezelf
Voor jezelf leren opkomen
Beter je grenzen aangeven
Beter contact tussen ouder en kind
Meer rust
Je gezien voelen, ertoe doen
Zekerder zijn bij het maken van keuzes
Jezelf meer zichtbaar durven maken

Specialismen

U kunt met uiteenlopende sociaal-emotionele klachten bij mij terecht.

Ik ben gespecialiseerd in:
- Overspannenheid / burn-out
- Hoogsensitiviteit (HSP) en High Sensation Seeker (HSS)
- Psychosociale hulp bij ziekte en verlies

Hieronder volgt voor elk een korte beschrijving.
csr-logo

Overspannenheid / burn-out

Stress is gezond, mits je voldoende herstelt!

Stress is goed en noodzakelijk. Om iets in beweging te brengen en iets bereiken hebben we een gezonde portie stress nodig. Sterker nog: een ‘stressloos’ leven is ongewenst, want dan kun je niet eens je bed uitkomen. Maar na stress (inspanning/ harder werken) hebben we ook ontspanning nodig (rusten).
Als je doorgaat terwijl je eigenlijk vermoeid bent, moet je je extra inspannen. Dat betekent dat je automatisch extra gestresst raakt, want dat zorgt voor de extra energie. Het lichaam maakt dan extra stresshormonen (zoals adrenaline) aan. Dit wordt ‘dure energie’ genoemd, want we moeten meer rusten om ervan te herstellen. Wanneer we deze tijdelijke extra inspanning compenseren met voldoende extra rust is er niets aan de hand.

Wat als je onvoldoende rust?
De realiteit is vaak dat we in zo’n periode juist niet de tijd hebben om ‘harder te rusten’. Bovendien zorgt de extra adrenaline ervoor dat je je vermoeidheid minder goed voelt waardoor de noodzaak van rust minder wordt opgemerkt. Wanneer we te weinig herstellen dan bouw je een zogenaamd hersteltekort op. Op korte termijn zul je vermoeid raken, prikkelbaarder worden. Wanneer de roofbouw langer aanhoudt kun je overspannen raken of zelfs burn-out. Je cortisolproductie is dan ontregeld, je stresssysteem raakt uit balans, je hersenen gaan minder goed werken, je slaap raakt ontregeld en je immuunsysteem raakt uit balans.

Welke stressklachten kan ik krijgen?
Voorbeelden zijn: hoofdpijn, stijve pieren (nek, schouder, rug), vermoeidheid, duizeligheid, tintelingen, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, druk op de borst, overmatig transpireren, slaapproblemen, niet meer kunnen ontspannen, korter lontje, concentratie problemen, piekeren, angstklachten, depressieve klachten.

Stress- en burn-out coaching en therapie
Voor het begeleiden van mensen met chronische stressklachten wordt gewerkt volgens de CSR-methode.
Bij onbalans is het van belang om niet alleen ander gedrag aan te leren (gezond zelfmanagement) maar tevens te kijken waar dit gedrag vandaan komt, waar dit gedrag voor staat. Hiervoor wordt contextuele therapie ingezet.

Voor meer informatie over de CSR-methode en Contextuele Therapie verwijs ik u naar ‘methodieken’.

 

Hoogsensitiviteit (HSP) en High Sensation Seeker (HSS)

Hoogsensitieve mensen (ongeveer 15% a 20% van de bevolking) krijgen structureel meer prikkels binnen dan de meeste andere mensen. Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk met voor- en nadelen. Elaine Aron en later ook Elke van Hoof doen veel wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit.

Volgens Elaine Aron kun je hoogsensitieve personen herkennen aan de volgende 4 kenmerken:

 1. Diepgaande verwerking
 2. Overstimulatie
 3. Emotionele intensiteit en Empathie (onderzoek naar hersenactiviteit toont aan dat HSP's sterker reageren op zowel positieve als negatieve ervaringen en HSP's weten niet alleen hoe de ander zich voelt maar kunnen dat zelf ook voelen)
 4. Sensibel ofwel de Sensorische sensitiviteit (het sterk bewust zijn van subtiliteiten zoals geuren, lawaai, ruwe stoffen)

Elke van Hoof concludeert aan de hand van onderzoek dat het eerste kenmerk, de diepgaande verwerking het centrale aspect is bij hoogsensitiviteit.

Iemand met hoogsensitiviteit onderscheidt zich door een sterke vaardigheid om externe factoren waar te nemen en ze diepgaand de verwerken. Het zijn vaak heel intuïtieve mensen die bevlogen zijn en over grote creatieve vermogens beschikken. Ze hebben daardoor wel eerder kans op stress, overspannenheid en burn-out en er kunnen problemen ontstaan binnen het gezin, op school, op het werk of binnen de relatie.
Hoogsensitieve mensen hebben meer momenten van rust nodig om goed te blijven functioneren. Het is zinvol om te werken aan een goede balans, zowel voor het welbevinden van de betreffende persoon maar ook voor de omgeving zoals partner, gezin, school, werkgever.

De High Sensation Seeker is een hoogsensitieve persoon die de neiging heeft het ene na het andere 'project' te starten. Ze zijn snel verveeld en focussen is lastig voor hen. De kans dat iets niet helemaal wordt afgemaakt is groot. Ze staan met 1 voet op het gaspedaal en met 1 voet op de rem. Ze zijn op zoek naar activiteit, nieuwe ervaringen en spanning, hebben een enorme wilskracht en gaan zo vaak over hun grenzen.
Voor deze groep mensen is het risico het grootst om in een burn-out te belanden.

Wat ik doe in de therapie?
Ik loop een tijdje met je mee en help bij:

 • het (h)erkennen en accepteren van je hoogsensitiviteit (bewustwording)
 • het in kaart brengen van de problemen die je ondervindt in het dagelijks leven als gevolg van je hoogsensitiviteit en hier zelf oplossingen voor genereren
 • het integreren van deze oplossingen in je leven zodat je hoogsensitiviteit een kracht wordt in plaats van een last

Ik werk hierbij vanuit het contextuele gedachtegoed en met interventies die visualiseren en op een veilige manier bij het gevoel komen: bijvoorbeeld met een genogram (soort van stamboom), lege stoel methode, duplo poppetjes, creatieve opdrachten.

 
ccuvn-logo

avkv-logo

Psychosociale hulp bij ziekte en verlies

Soms kan een verlies zo groot en traumatisch zijn dat men vastloopt in het rouwproces. Hiervoor is een aantal namen bekend zoals verstoorde rouw, uitgestelde rouw of gestolde rouw.
Een vastgelopen rouwproces kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Je leeft in een soort van overlevingsstand waarbij je minder vol kan leven en men minder kan genieten. Het in stand houden van deze overlevingsstand kost enorm veel energie. Om weer voluit te kunnen leven in verbinding met jezelf en belangrijke anderen is het noodzaak de rouw alsnog te nemen. Vanuit eigen ervaring help ik mensen hierbij in hun proces.

Over mij

Ik ben Viviane Leijten - van de Loo, geboren in mei 1969, getrouwd en trotse moeder van drie zoons ( 21, 21 en 18).

Ruim 19 jaar ben ik werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Ik heb veel ervaring opgedaan in de rol van docent, mentor, mentorcoach en persoonlijke begeleider van kinderen en hun ouders. Mijn activiteiten richtten zich daarbij vooral op kinderen met leer- of gedragsproblemen, op de signalering van (hoog)begaafdheid en op de begeleiding van onderpresteerders.

Mijn opleiding tot contextueel therapeut volgde ik aan de leerschool voor contextuele hulpverlening 'Leren over Leven' in Utrecht.

De praktijk is voortgekomen uit mijn passie om van hart tot hart te praten met jongeren, contact te maken op een dieper niveau en van daaruit te helpen bij het oplossen of verminderen van hun problemen.

Al jaren luister ik naar het verhaal van jongeren en volwassenen. Vaak gaat achter het probleem/gedrag dat we zien verdriet, onzekerheid, bezorgdheid of onmacht schuil. Door me te richten op deze achterliggende gevoelens in plaats van op het gedrag/ de symptomen, kom ik tot de kern van een probleem.

Vanuit een dialoog, waarin we elkaar werkelijk horen en zien en respect hebben voor elkaars eigenheid, zoeken we samen naar oplossingen. In de contextuele benadering zijn de ouders daar, in gedachte, altijd bij. Zowel jongeren en volwassenen zullen in gesprek met mij te allen tijde loyaal aan hen kunnen zijn en blijven.

Aanpak

Er wordt gewerkt volgens de contextuele benadering. Deze richt zich niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak het gezin.
Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

We beginnen met een uitgebreid intakegesprek van anderhalf uur.
Na het intakegesprek besteden we meestal 2 gesprekken aan het in kaart brengen van het systeem. Dit doen we aan de hand van een genogram. Dit is een soort stamboom. Een genogram geeft vaak al veel (in)zicht op belangrijke gebeurtenissen en belangrijke relaties maar ook op gestagneerde contacten en verdriet. We achterhalen zo mogelijke knelpunten waar we in een aantal vervolggesprekken meer aandacht aan zullen besteden.

De gesprekken vinden plaats op locatie De Ronde 15 in Best.

Methodieken

Ik maak bij mijn werkzaamheden gebruik van de volgende methodieken:

- Contextuele Therapie
- CSR-methode
- 'Een taal erbij' (een beeld zegt meer dan duizend woorden)
- Verlies in beeld
- Opvoedopstellingen

Hieronder volgt voor elk een korte beschrijving.

 

Contextuele Therapie

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie: het richt zich dus niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak gezin.
De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en nemen.

genosample

Kenmerkend voor de contextuele therapie is dat er vanuit vier dimensies gewerkt wordt:

 1. De feitelijke dimensie (erfelijkheid, gezondheid, sociaal economische achtergrond)
 2. De psychologie (hoe worden de feiten beleefd?)
 3. De interactionele dimensie (patronen van waarneembaar gedrag en communicatie tussen mensen)
 4. De relationeel-ethische dimensie

Deze vierde dimensie is uniek en cruciaal in de contextuele therapie. Loyaliteit, balans van geven en nemen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, destructieve en constructieve gerechtigheid en gerechtigheid in de verhoudingen zijn belangrijke begrippen binnen deze dimensie.

Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Meer informatie over de contextuele therapie is beschikbaar op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie
https://www.icbnederland.nl/contextuele-benadering
https://contextueelwerkers.eu/ivan-boszormenyi-nagy.html

 

CSR-methode

csr-logo

Praktijk Vive is partner van het CSR-Centrum en werkt bij stresspreventie en stressinterventie volgens de Chronische Stress Reversal-methode (CSR-methode).
De methode is een bewezen en effectieve methode om mensen met stressklachten en burn-out te behandelen.
Deze methode omvat een geïntegreerde aanpak gericht op lichaam, psyche en gedrag.

Er wordt gewerkt in 3 fases:
Fase 1 Stoppen van roofbouw en bevorderen herstelfuncties
Fase 2 Opbouw vitaliteit
Fase 3 Conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke re-integratie

 
Intake
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je hulpvraag/ klachten beginnen we met een uitgebreide intakefase die de volgende stappen omvat:
- een uitgebreide online vragenlijst
- een intakegesprek van anderhalf uur
- een afsluitend gesprek waarin ik op basis van de vragenlijst en hetgeen je verteld hebt met jou de conclusies bespreek en het begeleidingsplan.

Omdat ieder mens en zijn omstandigheden anders zijn is het moeilijk tevoren te bepalen hoeveel sessies er nodig zijn.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik naar https://www.csrcentrum.nl/individueel/over-de-csr-methode

 

'Een taal erbij' (een beeld zegt meer dan duizend woorden)

“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een kontekstueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

Bron: www.dekontekst.nl

 

Verlies in beeld

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

Bron: www.omgaan-met-verlies.nl

 

Opvoedopstellingen

De methodiek kent zijn oorsprong in de familieopstellingen van Bert Hellinger (sinds 1993).
Hierin wordt op een systemische manier naar een probleem gekeken.

In tegenstelling tot de familieopstellingen van Hellinger wordt de opvoedopstelling individueel uitgevoerd.
De ouder stelt zijn gezin/familie op met behulp van ankers/tegels op de grond en stapt zelf in de opstelling. Er wordt uitsluitend gewerkt met de vraag die in het hier en nu speelt. Men hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je zelf hebt neergelegd en te voelen wat er in je gebeurt.

Kinderen zijn ten alle tijden loyaal aan hun beide ouders. Soms zo sterk dat ze voor hen het lot van een ander gaan 'dragen'. Dit doen ze onbewust en uit liefde, om het familiesysteem in evenwicht te houden. Ouders merken op dat patronen worden voortgezet, ook al doen ze erg hun best om dat te voorkomen. Voorbeelden van patronen: faalangst, boosheid, verdriet, verlegen zijn. Het kind reageert met heftige emoties of gedrag, is bijvoorbeeld meer dan nodig boos of agressief, angstig, claimend, teruggetrokken of slaapt slecht.

Een opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in een gezinssysteem eenvoudig zichtbaar en voelbaar.

In het kort de belangrijkste voordelen van een opvoedopstelling:
- Vaak maar 1 sessie nodig
- Individueel (en dus privé)
- Het kind hoeft niet mee te komen en blijft zo vrij van therapie
- Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
- Opvoeden wordt moeiteloos
- Een opvoedopstelling kun je ook preventief inzetten. Bijvoorbeeld bij een echtscheidingssituatie, waarbij je kinderen zo min mogelijk wilt belasten.

Voor meer informatie over opvoedopstellingen verwijs ik naar www.opvoedopstellingen.nl

Tarieven en vergoeding

 

Vergoeding

De vergoeding is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.
Praktijk Vive is aangesloten bij de LVPW, de VIT en bij de RBCZ. Op basis van deze registraties vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neemt u hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding door de werkgever
Zowel preventief als curatief kan stress- en burn-out coaching en therapie worden ingezet voor werknemers. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het personeel hun grootste goed is en zetten meer in op duurzame inzetbaarheid. Als het goed gaat met de werknemer, deze gezond is en plezier heeft in zijn/haar werk, dan is er sprake van balans en presteert hij goed. Is de balans verstoord dan is er sprake van stress, ontevredenheid en zijn de prestaties minder goed.
Door medewerkers te laten deelnemen aan stress- en burn-out coaching wordt de kans vergroot dat medewerkers gezond en vitaal kunnen doorwerken tot aan hun pensioen en is er een geringere kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid op de langere termijn.
Daarom wordt deze begeleiding, ook vanwege verantwoordelijkheid Wet Verbetering Poortwachter, vaak vergoed door de werkgever.

Veel werkgevers hebben ook een budget voor persoonlijke ontwikkeling dat hiervoor kan worden ingezet.

U kunt altijd vrijblijvend contact hierover opnemen.

 

Tarieven

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan gelden de volgende tarieven:

De kosten van het intakegesprek van anderhalf uur bedragen €144,-
De kosten van een individueel gesprek zijn €96,- per uur. Dit tarief is inclusief voorbereidingstijd en administratiekosten.

De kosten van een Energie Check Up (online vragenlijst stressklachten, uitgebreid eerste intake gesprek van anderhalf uur en een eindgesprek over conclusies en adviezen) zijn in totaal €350,-

Voor bedrijven:
U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

Kwaliteit

Als u kiest voor een therapeut dan is het belangrijk dat deze de juiste opleidingen heeft genoten en is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen.

Hieronder volgt een opsomming van registraties en opleidingen.


Privacy

Praktijk Vive gaat op een proffessionele manier met uw gegevens om.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende pagina: www.praktijkvive.nl/privacy

Klachten

Als registertherapeut val ik onder Geschillencommissie Stichting Complementaire Zorg (ITZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Registraties

Beroepsverenigingen
 • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)
 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)
 • RBCZ: BCZ® registertherapeut
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Kamer van Koophandel
 • KvK Nummer: 60856394

Opleidingen

Opleidingen
 • HSP voor professionals - Prof. Dr. Elke van Hoof, 2018
 • Basisopleiding ACT Trainer, See True - Gijs Jansen, 2018
 • Partnerrelatietherapie, school voor relatietherapie, 2016-2017
 • Psychosociale Basiskennis (PSBK), NVTH opleidingen - cpion geaccrediteerd, 2015-2016
 • Contextuele hulpverlening en therapie, Orthoconsult/Leren over leven, 2010-2014
Scholing/Cursussen
 • Scholingsdagen psychosociale hulpverlening tbv mensen met de Ziekte van Crohn of Colitus Ulcerosa en betrokkenen, LVPW/CCUVN, 2019
 • Scholingsdagen psychosociale hulpverlening tbv mensen met alvleesklier aandoeningen en betrokkenen, LVPW/AVKV, 2017, 2018
 • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR methode, CSR Centrum, 2018
 • Opvoedopstellingen - basismodule en vervolgmodule, Marianne Langemeijer, 2017
 • Het eerste gezinstherapeutische gesprek, Peter Rober, 2016
 • Gedeeld verdriet jongeren, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2016
 • Een taal erbij, De Kontekst, 2016
 • Verlies in beeld, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2015
 • Mindfulness, 2012
 • POP training (begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders), stichting leren motiveren, 2010
 • Solution focussed counseling, 2006
 • Verder nog diverse symposia, lezingen en workshops op het gebied van het contextuele gedachtegoed, gesprekstechnieken, puberbrein, hoogbegaafdheid, onderpresteren, studievaardigheden, verschillende leerstijlen, beelddenken, Mindmappen, pesten, positieve groepsvorming, hoogsensitiviteit, gameverslaving, automutilatie, omgaan met agressie en leer- en gedragsproblemen zoals ad(h)d, autisme en dyslexie

Samenwerkingsverbanden

Praktijk Vive is ook te vinden op
Praktijk Vive Coaching & Therapie | partner van CSR centrum logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | Opvoedopstellingen logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | OKC logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | De Kaart Logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | rbcz-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | vit-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | lvpw-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | skj-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | tcz-logo
Praktijk Vive Coaching & Therapie | scag-logo

Contact

Praktijk Vive

Contextuele Coaching & Therapie in Best

Neem gerust contact op voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Viviane Leijten - van de Loo

Telefoon: 06 50837848
Email: viviane.leijten@praktijkvive.nl

Praktijk Vive is gevestigd op de volgende locatie in Best:

Locatie Best:Praktijk Vive | Locatie Best

Business Center De Ronde
De Ronde 15
5683 CZ Best