De complexiteit van loyaliteit

Hoe gingen je ouders om met emoties? Dit is één van de vragen van mijn intakeformulier. Mijn cliënten geven vaak hetzelfde antwoord: Niet. De reactie op deze vraag is veelbetekenend. Als ouders moeite hebben met emoties bij heftige gebeurtenissen in het leven, vinden hun kinderen de verwerking van life events ook lastiger. Dit is geen […]