Kwaliteit

Als u kiest voor een therapeut dan is het belangrijk dat deze de juiste opleidingen heeft genoten en is aangesloten bij relevante beroepsverenigingen.

Hieronder volgt een opsomming van methodieken, opleidingen en registraties.

Methodieken

Ik maak bij mijn werkzaamheden onder andere gebruik van de volgende methodieken:

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie: het richt zich dus niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak gezin.

De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en nemen.

Praktijk Vive | Genogram voorbeeld

Kenmerkend voor de contextuele therapie is dat er vanuit vier dimensies gewerkt wordt:

 1. De feitelijke dimensie (erfelijkheid, gezondheid, sociaal economische achtergrond)
 2. De psychologie (hoe worden de feiten beleefd?)
 3. De interactionele dimensie (patronen van waarneembaar gedrag en communicatie tussen mensen)
 4. De relationeel-ethische dimensie

Deze vierde dimensie is uniek en cruciaal in de contextuele therapie. Loyaliteit, balans van geven en nemen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, destructieve en constructieve gerechtigheid en gerechtigheid in de verhoudingen zijn belangrijke begrippen binnen deze dimensie.

Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Meer informatie over de contextuele therapie is beschikbaar op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie
https://www.icbnederland.nl/contextuele-benadering
https://contextueelwerkers.eu/organisatie/p/contextuele-therapie

Ik kan IEMT inzetten als interventie in de trajecten. IEMT sessies kunnen ook als losse sessie worden geboekt.

Meer informatie over de mogelijkheden van  IEMT binnen mijn praktijk vindt u op deze pagina

CSR-logo Partner van CSR Expertisecentrum Stress en VeerkrachtPraktijk Vive is partner van het CSR-Centrum en werkt bij stresspreventie en stressinterventie volgens de Chronische Stress Reversal-methode (CSR-methode).

De methode is een bewezen en effectieve methode om mensen met stressklachten en burn-out te behandelen. Deze methode omvat een geïntegreerde aanpak gericht op lichaam, psyche en gedrag.

Er wordt gewerkt in 3 fases:

Fase 1 Stoppen van roofbouw en bevorderen herstelfuncties

Fase 2 Opbouw vitaliteit

Fase 3 Conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke re-integratie.

Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik naar https://www.csrcentrum.nl/individueel/over-de-csr-methode

“De taal” is ontwikkeld vanuit het theoretische gedachtegoed van I. Boszormenyi-Nagy, een Hongaars- Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut, dat uitgaat van een contextueel mensbeeld, waarin de begrippen relationeel en intergenerationeel centraal staan.

“Een taal erbij” richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

“Een taal erbij” is inzichtgevend en verhelderend. Het structureert de soms verwarrende werkelijkheid van een cliënt en werkt als zodanig ook ordenend voor de therapeut. Door de sterke identificatie van de cliënt met het materiaal komt hij dicht bij zijn gevoel en kan hij erkenning krijgen voor zijn leed; niet alleen met woorden maar ook door er samen naar te kijken. De meerwaarde hiervan is dat het beeld langer op het netvlies blijft hangen, dat therapeut en cliënt zich samen kunnen buigen over wat er te zien valt en dat opstellingen die de cliënt samen met de therapeut gemaakt heeft ook veranderd kunnen worden. In een echtpaartherapie kunnen de verschillende belevingen van de partners naast elkaar opgesteld worden, waarbij ook gekeken wordt naar beider verwachtingen.

Bron: www.dekontekst.nl

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

Bron: www.omgaan-met-verlies.nl

Opleidingen

Opleidingen

 • Coach en Trainer Platform Uit Je Hoofd In Je Lijf, Drs. F.E. van Dinther, 2022
 • Integral Eye Movement Therapy (IEMT) Advanced, Anne ten Brinke, 2021
 • Integral Eye Movement Therapy (IEMT) Practitioner, Anne ten Brinke, 2020
 • Leergang HSP begeleider –  Antoine van Staveren, 2020
 • HSP voor professionals – Prof. Dr. Elke van Hoof, 2018
 • Basisopleiding ACT Trainer, See True – Gijs Jansen, 2018
 • Partnerrelatietherapie, school voor relatietherapie, 2016-2017
 • Psychosociale Basiskennis (PSBK), NVTH opleidingen – cpion geaccrediteerd, 2015-2016
 • Contextuele hulpverlening en therapie, Orthoconsult/Leren over leven, 2010-2014

 

Scholing/Cursussen

 • Masterclass IoPT Begeleiding, Ien van der Pol, 2023
 • College Dementie, Martijn Kat (psychiater), 2022
 • Scholingsdagen psychosociale hulpverlening tbv mensen met de Ziekte van Crohn of Colitus Ulcerosa en betrokkenen, LVPW/CCUVN, 2019
 • Scholingsdagen psychosociale hulpverlening tbv mensen met alvleesklier aandoeningen en betrokkenen, LVPW/AVKV, 2017, 2018
 • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR methode, CSR Centrum, 2018
 • Opvoedopstellingen – basismodule en vervolgmodule, Marianne Langemeijer, 2017
 • Het eerste gezinstherapeutische gesprek, Peter Rober, 2016
 • Gedeeld verdriet jongeren, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2016
 • Een taal erbij, De Kontekst, 2016
 • Verlies in beeld, Expertise centrum Riet Fiddelaers, 2015
 • Mindfulness, 2012
 • POP training (begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders), stichting leren motiveren, 2010
 • Solution focussed counseling, 2006
 • Verder nog diverse symposia, lezingen en workshops op het gebied van het contextuele gedachtegoed, gesprekstechnieken, puberbrein, hoogbegaafdheid, onderpresteren, studievaardigheden, verschillende leerstijlen, beelddenken, Mindmappen, pesten, positieve groepsvorming, hoogsensitiviteit, gameverslaving, automutilatie, omgaan met agressie en leer- en gedragsproblemen zoals ad(h)d, autisme en dyslexie
CSR-logo Erkende CSR Coaching

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden:

Praktijk Vive is ook te vinden op:

CSR-logo Partner van CSR Expertisecentrum Stress en Veerkracht

Registraties

Beroepsverenigingen:

 • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)
 • RBCZ: BCZ® registertherapeut
 • Vereniging van Erkende Stress en Burnout Coaches (VESB)

 

Kamer van Koophandel:

 • KvK Nummer 60856394

Privacy

Praktijk Vive gaat op een proffessionele manier met uw gegevens om.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de volgende pagina: www.praktijkvive.nl/privacy

Klachten

Als registertherapeut val ik onder Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Praktijk Vive heeft momenteel helaas geen plaats voor nieuwe clienten