Contextuele Therapie

Wat is Contextuele Therapie?

Contextuele Therapie is een vorm van systeemtherapie: het richt zich dus niet alleen op het individu maar beschouwt de persoon als onderdeel van een systeem, vaak gezin.

De grondlegger van de contextuele school is Prof. Dr. Ivan Boszorrmenyi Nagy, psychiater en familietherapeut. Nagy beschouwt de relatie van de mens met anderen als een relatie over verschillende generaties. Hij zoekt de oorsprong van problemen en levensvragen in wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen: hij spreekt vaak over de balans van geven en nemen.

Praktijk Vive | Genogram voorbeeld

Kenmerkend voor de contextuele therapie is dat er vanuit vier dimensies gewerkt wordt:

  1. De feitelijke dimensie (erfelijkheid, gezondheid, sociaal economische achtergrond)
  2. De psychologie (hoe worden de feiten beleefd?)
  3. De interactionele dimensie (patronen van waarneembaar gedrag en communicatie tussen mensen)
  4. De relationeel-ethische dimensie

 

Deze vierde dimensie is uniek en cruciaal in de contextuele therapie. Loyaliteit, balans van geven en nemen, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, destructieve en constructieve gerechtigheid en gerechtigheid in de verhoudingen zijn belangrijke begrippen binnen deze dimensie.

Doel van de hulpverlening is om inzichtelijk te maken hoe patronen uit het verleden invloed kunnen hebben op gedragingen in het heden. Vervolgens help ik om beter om te gaan met de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Meer informatie over de contextuele therapie is beschikbaar op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contextuele_therapie
https://www.icbnederland.nl/contextuele-benadering
https://contextueelwerkers.eu/organisatie/p/contextuele-therapie

Geinteresseerd geraakt?

 

Of kijk voor meer informatie over mijn aanbod onder menu werkwijze

 

 

Contextuele Therapie Best – Contextuele Therapie Eindhoven – Contextuele Therapie Brabant

Praktijk Vive heeft momenteel helaas geen plaats voor nieuwe clienten