Verlies in beeld

Wat is Verlies in beeld?

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld.

In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching.

Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

Bron: www.omgaan-met-verlies.nl

Geinteresseerd geraakt?

 

Of kijk voor meer informatie over mijn aanbod onder menu werkwijze

 

 

Contextuele Therapie Best – Contextuele Therapie Eindhoven – Contextuele Therapie Brabant

Praktijk Vive heeft momenteel helaas geen plaats voor nieuwe clienten