Supervisie/Persoonlijke ontwikkeling

Uitleg Supervisie en Persoonlijke ontwikkeling

Supervisie/ Persoonlijke ontwikkeling/ deskundigheidsbevordering
Gespecialiseerd in onderwijs en zorgberoepen

Ervaar je spanning in relaties, heb je een negatief zelfbeeld, voel je je onzeker, heb je moeite met het stellen van grenzen of ben je een pleaser? Dit zijn enkele voorbeelden van problematieken waar je tegen aan kunt lopen.
Zowel in je privéleven als op de werkvloer (docenten VO, primair onderwijs, leerlingbegeleiders, coaches, therapeuten, zorgberoepen waarbij interactie tussen mensen een belangrijke rol speelt)

Contextuele Therapie

Met dit traject richt je je vooral op de dieperliggende oorzaak. Dat doe ik middels Contextuele Therapie (systeemtherapie). 

Samen gaan we kijken naar situaties in het hier en nu die voor onrust zorgen (stressor). Door te reflecteren krijg je zicht op je eigen handelen.
Alleen zicht op jouw handelen is niet voldoende maar door te onderzoeken waar dit gedrag eerder in je leven voor nodig was kun je in het nu kiezen om afscheid te nemen van dit gedrag.  Hierdoor ervaar je minder stress in je baan, gezin, relaties en groei je als persoon. 

Hieronder vertel ik je hoe het traject is opgebouwd:

  • We starten met een uitgebreid intake gesprek. Daarin maken we kennis, bespreken we je hulpvraag en bespreken we het aantal sessies en de periode waarover we deze willen inplannen. Wanneer je het gevoel hebt dat dit traject bij je past en we een wederzijdse klik hebben, kunnen van start gaan.
  • In het begin zullen we elkaar wat vaker zien, om de twee a drie weken. Daarna zal er meer tijd tussen de sessies zitten.
  • Een sessie duurt 75 minuten.
  • De sessies zijn gericht op jouw blinde vlekken (de onderstroom die voor jou niet zichtbaar is maar wel invloed heeft op je gedrag). Wanneer je zicht hebt op deze patronen uit het verleden die invloed hebben op gedragingen in het heden kun je anders omgaan met de problemen die daardoor ontstaan.

Het traject is op maat en ik werk vooral vanuit mijn intuïtie. Ik zet hierbij ook andere interventies in zoals IEMT of een taal erbij.

Wat anderen zeggen

Leoni
Deelnemer traject Vive Relax

Mijn zoon liep vast in het voortgezet onderwijs. Dit gaf me een hoop stress, onzekerheid en ik moest veel regelen rondom deze problemen. Alles bij elkaar vroeg dat veel energie van mij en toen ben ik thuis komen te zitten met een burn-out.

Ik kwam bij jou omdat jij voor mijn zoon al heel veel gedaan had. Ik wist al wat ik kon verwachten, jouw begrip, gevoeligheid en kennis over stressklachten.

Ik heb geleerd om dingen anders te bekijken en om op mezelf te vertrouwen. Ik heb nu meer vertrouwen in mezelf gekregen, daardoor kan ik beter omgaan met (heftige) dingen die gebeuren.

Dorke
Deelnemer traject Vive Relax

Op het moment dat wij samen startten, liep ik er vooral tegenaan dat ik twijfelde aan mijn eigen kunnen en weten.

Het werd mij duidelijk dat sommige verwachtingen (van anderen) gewoon onrealistisch zijn. Dank zij Viviane leerde ik weer meer op mezelf te vertrouwen. De taal van het lichaam mag serieus genomen worden. Privé zijn er omstandigheden en hiervoor heb ik nu meer begrip. Er is sprake van meer acceptatie en ik durf nieuwe keuzes te maken. Ik sta weer dankbaar, blij en positief in het leven.

Wat ik als heel prettig heb ervaren is dat ik mij veilig en begrepen voelde bij je. Daarbij ben je toegankelijk en kunnen we op een gelijkwaardige manier communiceren.

Geinteresseerd geraakt?

Veelgestelde vragen

Praktijk Vive is aangesloten bij de LVPW en bij de RBCZ. Op basis van deze registraties vergoeden de meeste zorgverzekeraars de gesprekskosten gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Als supervisie je door je werkgever is aangeraden of aangeboden dan kan ik een offerte maken.

Veel werkgevers hebben ook een budget voor persoonlijke ontwikkeling dat hiervoor kan worden ingezet. Als je wil dan kan ik je helpen door je meer informatie te geven over het traject zodat je dit kunt bespreken met je leidinggevende.

Kosten voor supervisie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).

Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent dan is supervisie als beroepskosten aftrekbaar van de winst.

Nee, tenzij jij dat wil en er nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft en nooit op inhoud, hooguit over het proces.

Mijn werkzaamheden vallen onder geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Praktijk Vive heeft momenteel helaas geen plaats voor nieuwe clienten